En یک شنبه 9 مهر 1402
پورتال شرکت نفت فلات قاره ایران

فراخوان شناسایی شرکتهای دانش بنیان جهت تولید بار اول کالا و خدمات

فراخوان شناسایی شرکتهای دانش بنیان جهت تولید بار اول کالا و خدمات
فراخوان شناسایی شرکتهای دانش بنیان جهت تولید بار اول کالا و خدمات

پژوهش و فناوری شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد به منظور ساخت کالا و خدمات بار اول مورد نیاز خود (پیوست) شرکت‌های داخلی دانش بنیان توانمند را شناسایی نماید. بدین منظور از شرکت‌های دارای صلاحیت با قید ملزومات زیر دعوت به‌عمل می آید، جهت بررسی و ارزیابی، پیشنهاد اولیه فنی/مالی/زمانی مربوط به هر یک از سرفصل‌های مورد نیاز این شرکت را به پیوست نامه ای خطاب به رییس پژوهش و فن آوری شرکت نفت فلات قاره ایران به همراه رزومه و سوابق شرکت مربوطه (Company Profile) در قالب فایل‌های الکترونیکی به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، شماره 12، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه 5، واحد پژوهش و فن آوری ارسال نمایند.

رعایت ملزومات زیر الزامی است:

  1. پیشنهاد دهنده می بایست شرکتی دانش بنیان و مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد.
  2. دارای توانمندی بالقوه تولید کالا یا خدمات پیشنهادی با در اختیار داشتن توان تجهیزاتی و نیروی انسانی لازم باشد.
  3. سابقه تحقیق، توسعه در حوزه پیشنهادی و ساخت کالا یا خدمات مشابه با حوزه پیشنهادی را دارا باشد.

 

پیوست: نیازمندی‌های دانش بنیان و فن آورانه تولید بار اول کالا و خدمات - 1402

تماس با شرکت نفت فلات قاره ایران 02123942000