En پنج شنبه 11 خرداد 1402
پورتال شرکت نفت فلات قاره ایران

خبر تصویری

پروژه بازسازی و نوسازی سکوهای ميدان درود در منطقه خارگ
تماس با شرکت نفت فلات قاره ایران 02123942000