En چهار شنبه 6 مهر 1401
پورتال شرکت نفت فلات قاره ایران

خبر تصویری

پروژه بازسازی و نوسازی سکوهای ميدان درود در منطقه خارگ
تماس با شرکت نفت فلات قاره ایران 02123942000