En پنج شنبه 11 خرداد 1402
پورتال شرکت نفت فلات قاره ایران

خبر تصویری

عرشه 152 تُنی سکوی فروزان نصب شد

در ادامه عملیات برپاسازی سکوهای پروژه تکمیل و توسعه میدان فروزان، روز دوشنبه 18 مرداد، عرشه QB با وزن 152 تن بر روی طبقه QA این سکو نصب شد.

پیش از این صبح روز چهارشنبه 6 مردادماه، عرشه QA با وزن 160 تن بر روی طبقات Cellar و Main قرار گرفته بود.

نظرات

پیام شما با موفقیت ثبت شد
تماس با شرکت نفت فلات قاره ایران 02123942000