En پنج شنبه 11 خرداد 1402
پورتال شرکت نفت فلات قاره ایران

واحدهای ستادی

رئیس پژوهش و فناوری
سوابق تحصیلی و کاری دکتر مهدی توکلی

متولد: 1355

محل تولد: الیگودرز، استان لرستان

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تهران
 • دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی

سوابق شغلی:

 • رئيس پژوهش و فناوری شركت نفت فلات قاره ايران
 • عضو اصلی شورای پژوهش شركت نفت فلات قاره ايران
 • رئيس و دبير كميته راهبری توليد بار اول شركت نفت فلات قاره ايران
 • رئيس اداره برنامه ريزی، مهندسی و ساخت داخل شركت نفت فلات قاره ايران
 • رئيس اداره امور شيميايی شركت نفت فلات قاره ايران
 • عضو اصلی كميته تخصصي فنی- بازرگانی شيميايی و تجهيزات آزمايشگاهی شركت ملی نفت ايران
 • دبير اداره كل پدافند غيرعامل و ستاد مديريت بحران- وزارت نفت
 • مدير گروه واحد برنامه ريزی و توسعه
 • مدير واحدIT و شبكه كامپيوتر شركت راهبران پتروشيمی
 • كارشناس ارشد پدافند غيرعامل و مديريت بحران شركت ملی نفت ايران

سرفصل فعالیت‌ها:

اهم فعالیت‌های پژوهش و فناوری به شرح زیر است:

 سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های راهبردی جهت ایجاد زیرساخت فناوری و نوآوری در شرکت.

 ساختارسازی و ایجاد مدل همکاری و توسعه فناوری در چارچوب مشارکت‌های جهانی و داخلی به منظور استفاده از حداکثر بضاعت‌های علمی ایجاد شده و توان فناوری تجربه شده.

 استقرار نظام پژوهش و فناوری در شرکت نفت فلات قاره ایران جهت حرکت از شرکت عملیات محور به دانش‌محور بر اساس همکاری ساختارمند مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با بدنه فنی و عملیاتی شرکت.

 برنامه‌ریزی اجرایی جهت به‌کار‌گیری و توسعه فناوری‌های جدید در قالب پروژه‌های پژوهشی متناسب با چالش‌ها و نیازهای عملیاتی شرکت.

 تعریف، تدوین و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی/ کاربردی با هدف افزایش ضریب ازدیاد برداشت از مخازن، بهبود و سهولت عملیات تولید، کاهش هزینه‌های اجرایی و شدت مصرف انرژی.

 صیانت از دانش فنی نخبگان و راهکارسازی جهت به کار گیری اندوخته‌های علمی/دانشگاهی بر اساس نیازهای اجرایی و عملیاتی با حمایت از رساله‌های دانش‌آموختگی، انتشار کتب و مقالات و حضور مؤثر در مجامع علمی.

 تلاش همه‌جانبه و به‌کار‌گیری خرد جمعی در راستای تحقق آرمان جنبش نرم‌افزاری و کسب جایگاه شایسته علم و فناوری.

 

پروژه های مورد تایید پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران مرتبط با شرکت نفت فلات قاره ایران به همراه RFP

فراخوان شناسایی شرکتهای دانش بنیان جهت تولید بار اول کالا و خدمات به همراه فهرست نیازمندیهای دانش بنیان 1401

فرم پروپوزال پژوهشی

فرم پروپوزال دانشجویی

فرم پروپوزال نخبگان وظیفه

فرم RFP

فرم خاتمه پروژه های پژوهشی

فرم خاتمه پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

‌فرم ذینفعان افراد حقیقی

فرم ذینفعان افراد حقوقی

 

آقای فرهاد حسینی مسئول پروژه‌های دانشجویی تحصیلات تکمیلی و نخبه وظیفه

شماره تماس: 23383153

تماس با شرکت نفت فلات قاره ایران 02123942000